Naamswijziging van de Stichting

 

Op 17 december 2013 werd de naam van onze Stichting officieel gewijzigd. Ten overstaan van Notaris Kleinmoedig werden de nieuwe Statuten bekrachtigd in aanwezigheid van Mw. J.S.M. Vos, voorzitter en de heer A.C.J. Renardus, lid van het Bestuur.

De Statuten moesten aangepast worden omdat na het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 de naam van het voormalige Centraal Historisch Archief werd gewijzigd en tevens de naam van de Nederlandse Antillen kwam te vervallen.

Daarbij zijn nog enige organisatorische benoemingsprocedures aangepast, o.a. dat een bestuurslid na een periode van vier jaar meteen herbenoemd kan worden en werd de maximale discriminatoire leeftijdsgrens eruit gehaald.

De nieuwe naam zal luiden; “Stichting Vrienden van het Nationaal Archief van Curaçao”; in het kort “Vrienden van het Nationaal Archief”.

statuutwijziging-2014