panorama

Nummerlijsten van transportakten 1846 - 1869

door Helma Maduro-Molhuijsen

In het Nationaal Archief bevinden zich de transportakten, welke werden opgemaakt in verband met ver- en aankoop van onroerend goed. Over de periode van 1 januari 1846 t.m. 30 april 1869 maakten deze akten deel uit van  het archief “Hof van Justitie”. Vanaf 1 mei 1869 werden de transportakten niet meer in een apart register opgenomen, maar vindt u deze terug bij de ‘notariële akten’.

In de transportakten vindt u de volgende gegevens:
Datum en nummer van de akte, de naam van de  verkopende partij, naam van  de koper, koopprijs en andere relevante gegevens omtrent het te transporteren onroerend goed. Dit kan zijn: omschrijving van het gebouw, de ligging en begrenzingen, erfdienstbaarheden, etc.

Van de periode 1846 t.m. 1868 zijn zgn. ‘nummerlijsten’ gemaakt. In deze nummerlijsten zijn de volgende gegevens te vinden:
datum waarop de akte werd opgemaakt, aktenummer, naam van de verkoper of van de persoon / instantie die de verkoop regelt, naam van de koper en (een verkorte) aanduiding van het onroerend goed. Deze nummerlijsten treft u hieronder aan.

Hoewel er met veel aandacht aan is gewerkt, zal het zeer zeker mogelijk zijn dat niet alle voorletters of namen correct zijn opgenomen als gevolg van onduidelijkheden in het handschrift. Ook staat soms de naam van een zaakwaarnemer (bijv. na overlijden) of instantie (Weeskamer e.d.) vermeld en niet de juridische eigenaar van het object. 

 

Zoeken binnen het onderstaande document kan met behulp van de verrekijker ter linkerzijde.