panorama

Particuliere Archieven


De Archieven bij het Nationaal Archief worden onderverdeeld in Overheidsarchieven en Particuliere Archieven.
De Particuliere Archieven bestaan uit:

 - Archieven van personen en families
 - Archieven van Organisaties (Verenigingen, Stichtingen, Commissies)
 - Bedrijfsarchieven en
 - Kerkelijke Archieven.

 

Hierbij een overzicht van de particuliere archieven welke bij het Nationaal Archief geraadpleegd kunnen worden. Op de studiezaal van het Nationaal Archief vindt u bij de overzichten een beschrijving van de stukken welke men daarin kan aantreffen.

 

  Personen en families
Collectie Ansano, R. plaatsingslijst  1781-1828
idem 1953-1975
Collectie Antonia, Bernardo   geen toegang geen toegang
Collectie Baromeo, Carlos P. plaatsingslijst  1919-1929
Collectie Beaujon, J.J. plaatsingslijst  1881-1971
Collectie Brenneker  geen toegang geen toegang
Collectie Brown, S. plaatsingslijst  1907-1986
Collectie Capriles, David L. plaatsingslijst 
Collectie Coffie, S. plaatsingslijst  1922-1992
Archief Consuls Delvalle   1907-1963
Collectie over Costa Gomez, M.F. da   1949-1991
Archief Dovale, R. plaatsingslijst  1772-1869
idem 1943-1970
Collectie Ellis, M. plaatsingslijst  1789-1814
Collectie Eustatia, M. plaatsingslijst  1705-1959
Archief Fischer, F. plaatsingslijst 
Collectie Haseth, C.W. de plaatsingslijst  1687-1971
Archief Hoog, J.A. van ‘t geen toegang
Collectie Ierland, J. van  plaatsingslijst  1927-1995
Collectie Jesurun, E.A.V.    1885-1985
Collectie Kraayeveld, J.   1929-1994
Stukken van Landhuis Rafael plaatsingslijst 1857, 1904-1957
Archief Lannoy, familie de inventaris 1742-1952
Collectie Liberia-Peters, M. plaatsingslijst  1989-1993
Collectie Martina, Harold plaatsingslijst  1952-1992
Archief Metry, F. plaatsingslijst  1904-1905
idem 1980-1991
Collectie Mug, A.J.M.H. de    (in voorbereiding)
Collectie Perigault Monte, M. plaatsingslijst  1945-1993
Collectie Poelen, W.   1947-1996
Collectie Quast, Herman 1895-1969
Archief Pruneti - Winkel
Archief Rammelman Elsevier, familie     plaatsingslijst  1829-1881
Archief Rigaud, S.                                  inventaris 1942-1977
Collectie Ritter, S. plaatsingslijst  1863-1993
Collectie Rutten 1853-1995
Collectie Sint Jago, R. lijst 1953-1955
Collectie Soest, J. van  
Collectie Sprockel, T. plaatsingslijst  1971-1995
Archief Statius Muller, Familie A.L.         plaatsingslijst  1695-1910
Collectie Sulvaran, F.R. plaatsingslijst  1967-1969
Collectie de Veer, A.M.   1850
Collectie Winkel – Maal, Th. plaatsingslijst  1764-1961
Archief Winkel, Familie plaatsingslijst  1762-1980
Collectie Zielinsky & Halley plaatsingslijst  1859–1879
Organisaties
Archief Algemeen Ned. Verbond. Groep N.A. 1936-1967
Archief Begrafenis sociëteit Santa Teresa 1915-1990
Archief Comm. Onderzoek Politiële Onrechtmatigheden
Archief Commissie 3e Burgemeestersconferentie 1986-1989
Archief Commissie Onderzoek Onlusten 30 mei 1969 1969-1970
Archief De Vergenoeging: Kapittel 1956-1989
Archief Don Bosco; Ver.  Onderwijzend Personeel 1934-1977
Archief Female Jaycees geen toegang
Archief Filmliga Curaçao 1950-1970
Collectie Letterkundig Documentatie Centrum
Archief Mgr. Kieckens – Stichting 1936-1994
Archief Militaire Tehuizen - Stichting; R.K. 1931-1991
Archief Onze Vloot; Ned. Ver. Afdeling Curacao 1907-1985
Archief Partido Antia Restruktura
Archief Partido Nashonal di Pueblo 1954-1999
Archief Peter Stuyvesant College 1941-1991
Archief Prins Bernhard Cultuurfonds Ned. Antillen en Aruba 1950-1999 
Archief Sint Thomas (mavo) 1936-1992
Archief Sint Thomaskring - Vereniging: R.K. 1929-1958
Archief Sociëteit de Gezelligheid 1871-1978
Archief Theresia Kleuterschool – Groot Kwartier 1941-1963
Archief Toneelgroep "Emmastad" 1937-1970
Archief Werkgroep Integrale Ontwikkelingsplan 1963-1986
Bedrijfsarchieven
Archief E&G Martijn
Archief La Moda de Paris
Archief Maduro & Curiel's Bank
Archief Spritzer & Fuhrmann
Kerkelijke archieven
Curaçao:
Archief Pastorie van Sta. Ana 1782-1786
Archief Parochie van Barber 1845-1979 
Archief Parochie van Coromoto 1953-1959 
Archief Parochie van Groot Kwartier 1929-1981           
Archief Parochie van Jandoret 1927-1955           
Archief Parochie van Montagne 1900-1994
Archief Parochie van Pietermaai 1721-1987
Archief Parochie van Sta. Maria 1847-1978           
Archief Parochie van Sta. Rosa 1840-1963           
Archief Parochie van Soto 1925-1979          
Archief Parochie van Suffisant 1951-1969           
Archief Parochie van Westpunt 1817-1988
Archief Parochie van Willibrordus 1843-1978
Archief Parochie van Wishi 1931-1988
Archief Vicariaat der Dominicanen 1707-1978
Archief Ver. Protestantse Gemeente Curacao 1727-1990 
Bonaire:
Archief Ver. Protestantse Gemeente Bonaire 1847-1958
Aruba:
Doopboeken  Parochie S. Francisci 1867-1900
1904-1921
Doopboek 1836-1862
Overlijdensregister 1836-1867