panorama

Nieuw artikel over onze muziek

Op de pagina met artikelen werd een artikel van Walter Palm over het bijzondere karakter van onze muziek geplaatst. Het artikel verscheen eerder in druk in ons kwartaalblad De Archiefvriend.