panorama

Nummerlijsten van de Notariële Akten (1846-1854 en 1859–1869)

Door: Helma Maduro – Molhuijsen.

 

Het Nationaal Archief beheert de Notariële akten welke zijn opgemaakt in de periode 1846 tot 1939. Van de Notariële akten in de periode januari 1846 tot en met 1869,  zijn voor de jaren 1846 –1854 en 1859 - 1869 zogenaamde “Nummerlijsten” gemaakt.

In deze nummerlijsten zijn de volgende gegevens te vinden: de datum waarop de akte werd opgemaakt, het aktenummer, de persoon die de akte heeft laten opmaken en wat voor soort akte het is.

Hoewel er met veel aandacht hieraan is gewerkt, zal het zeer zeker mogelijk zijn dat niet alle voorletters of namen correct zijn opgenomen.
Tevens willen wij u erop wijzen dat bij sommige akten de naam van een zaakwaarnemer vermeld staat en dus niet de persoon waar het omgaat.
Vooral bij testamenten of inventarissen kunnen veel namen voorkomen. Mocht u een bepaald persoon niet kunnen vinden: probeer het eens met de naam van een familielid of de persoon die gemachtigd werd om zaken te regelen.
Voor wat betreft de manumissies: hierbij staat zelden de naam van de eigenaar van de slaaf vermeld, maar de naam van degenen die borg hebben gestaan voor de slaaf of slavin die zijn/haar vrijheid heeft gekregen.

De transportakten voor onroerend goed werden in aparte registers bijgehouden en deze vindt u in het archief van Hof van Justitie.

 

Zoeken binnen het onderstaande document kan met behulp van de verrekijker ter linkerzijde.