panorama

Erfrecht naar Curaçaos recht


Op 21 september werd er door het Bestuur van de Vrienden in de bovenzaal van het Nationaal Archief een lezing georganiseerd, waarbij notaris Kleinmoedig sprak over Erfrecht naar Curaçaos recht.

erfrecht-2017Mr. Johnny R.E. Kleinmoedig is notaris op Curaçao en is sinds het jaar 1987 werkzaam in het Notariaat, eerst als kandidaat-notaris en met ingang van het jaar 2000 als zelfstandig gevestigd notaris.

De spreker ging in op de situatie zoals die aan het eind van de negentiende eeuw was, welke rechten men toen wel of juist niet had en welke wetten er sedertdien zijn veranderd. De laatste wetsverandering vond in 2012 plaats, zodat nu de langstlevende partner in een huwelijk beter is beschermd en levenslang vruchtgebruik behoudt. Met betrekking tot kinderen en kleinkinderen deelde hij mede dat in de nieuwe wet de legitieme portie afgeschaft is. Het nieuwe erfrecht kent geen legitieme portie meer toe aan kinderen, ouders en echtgenoten.

Bij een erfenis is er sprake van verdeling van zaken als huis en grond, maar ook van schulden en bezittingen. Het tijdig opstellen van een testament kan problemen bij de verdeling van een erfenis voorkomen. Hierin kunnen ook legaten en andere bepalingen worden opgenomen.

Personen tot in de zesde graad kunnen recht hebben op (een deel) van de erfenis. Bij een situatie waarbij de overledene gehuwd was kan dit vaak eenvoudig worden vastgesteld, maar complicerende factoren als het niet gehuwd zijn, buitenechtelijke relaties en kinderen daaruit, treden vaak op.

Als voorbeeld werd de verdeling van de plantage Gato aangehaald, die ruim twee eeuwen na het overlijden in 1812 van de weduwe Rasveld nog steeds niet is opgelost en waarin de Rechtbank is verzocht om een bindende uitspraak te doen.

Ook kwam het gebruik van en/of-rekeningen bij de bank ter sprake en de opstelling die de bank daarin neemt.

Nadat de notaris alles heeft gecontroleerd en juist bevonden stelt hij een verklaring van erfrecht op. Over het in Nederland gangbare "Levens-testament": in onze wetgeving is dit géén testament, het wordt ook niet in het testamentenregister ingeschreven, maar een volmacht die onder de notaris blijft.

Tijdens en na de lezing was er veel interactie met de aanwezigen, die vragen stelden, waarbij persoonlijke voorbeelden werden aangehaald.

Voorzitter Erwin Gibbes en lid Josette Vos overhandigden na afloop een boekenpakket aan de spreker. Zoals gebruikelijk werd er onder het genot van een drankje op de galerij nagepraat.