panorama

De vele gezichten van de Handelskade

 

Op 3 maart hield de curator van het Punda museum, de heer Jorge Miguel Cuartas de Marchena de Chumaceiro, een diapresentatie in het auditorium van het Nationaal Archief. Deze avond werd door onze stichting georganiseerd voor Vrienden en genodigden en trok een volle zaal.

lezing over de Handelskade Curacao

Na de succesvolle tentoonstelling 'La Boutique del Caribe' in juli 2014 in Landhuis Bloempot, heeft de heer Cuartas de Marchena de tentoonstelling verplaatst naar het “Punda Museum” op het Gomezplein.

Op deze avond gaf hij uitleg over het Museum en de doelstellingen van de Stichting “Punda Then and Now”. Na deze introductie volgde de diapresentatie en informatie over de panden die sinds 1900 aan de Handelskade hebben gestaan en welke in de loop der jaren zijn vernieuwd. Aan de hand van vergelijkende beelden kon per pand het verschil tussen toen en nu worden gezien. Van de panden zoals die in 1900 aanwezig waren zijn slechts enkelen vrijwel ongewijzigd gebleven. De meesten werden in de twintigste eeuw ofwel gesloopt en door nieuwbouw vervangen ofwel rigoreus verbouwd.
Tijdens en na de presentatie werden er vele vragen gesteld en kwam er aanvullende informatie uit de zaal.

Na afloop was er op de galerij ruime gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.