De Archiefvriend

is de website van de "Stichting Vrienden van het Nationaal Archief van Curaçao", kortweg Vrienden van het Nationaal Archief.

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centraal Historisch Archief, in 1994, hadden enige personen het initiatief genomen om de Stichting "Vrienden van het Centraal Historisch Archief" op te richten. De statuten werden op 6 juni 1995 bij notariële akte vastgelegd. De laatste statuutwijziging was in december 2013.

 

naam.jpg