panorama


Roots Karibense

Christel Monsanto, Vriend, onderzoekster en schrijfster heeft onlangs in opdracht van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, deel 4 in de reeks “Voorouders van Verre” geschreven. Roots Karibense gaat over de Nederlandse Antillen.

De eerste presentatie vond in september jongstleden in Nederland plaats. 'Roots Karibense' is een handleiding voor genealogisch (stamboom) onderzoek naar Antilliaanse en Arubaanse voorouders, waarbij aandacht wordt besteed aan de mobiliteit binnen het Caribische gebied en daarbuiten.

Tijdens een bijeenkomst op 2 december 2009 in het Landhuis Bloemhof presenteerde Christel het boek en vertelde over de totstandkoming en de inhoud ervan. Ook toonde zij een aantal familiefoto's en afbeeldingen van akten uit het archief.

RootsKaribense

zaalvol

 

 

 

 

 

 

 --

Roots Karibense (Caribische wortels) - Christel Monsanto Voorouders van Verre deel 4: De Nederlandse Antillen (Den Haag 2009) 127 blz. ISBN 978-90-5802-071-0


Lezing over Jan Gerard Palm

Op 4 november 2009 was er in samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse Antillen een lezing door prof. dr. ir. J. I. M. (Joop) Halman over de muzikale patriarch Jan Gerard Palm.

Joop Halman is een achterkleinzoon van de oudst bekende Curaçaose componist Jan Gerard Palm (1831 - 1906).jhalman Samen met Robert A. Rojer, eveneens een directe afstammeling van Jan Gerard Palm, schreef hij het in 2008 bij uitgeverij KITLV verschenen boek “Jan Gerard Palm, leven en werk van een muzikale patriarch op Curaçao”.

In de lezing voor een stampvolle aula besteedde professor Halman niet alleen aandacht aan Palm zelf, maar ook aan het dagelijks leven, de stedenbouwkundige structuur en architectuur van Curaçao in de 19e eeuw, geïllustreerd met veel beeldmateriaal.

Tijdens de lezing zorgden Jean-Jacques Rojer en Pierre Dunker voor een muzikale omlijsting van de avond.

 


 

Lezing door Wim Renkema

Op 3 juni 2009 organiseerde het bestuur in het auditorium van de Openbare Bibliotheek een lezing door dr. Wim Renkema, getiteld: “Een leven in de West; Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao” 

vanraders

De historicus Wim Renkema is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. In de jaren 1970 tot 1975 was hij leraar geschiedenis aan het Peter Stuyvesant College. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift over het Curaçaose plantagebedrijf; het bekende en veel geraadpleegde  boek “Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw”. In dezelfde tijd publiceerde hij enkele artikelen over onderwerpen uit de Curaçaose geschiedenis. Sinds zijn pensionering, enige jaren geleden, heeft hij het archiefonderzoek naar de Curaçaose geschiedenis weer opgevat. Het resultaat hiervan is een nieuwe publicatie over gouverneur Van Raders, dat binnenkort verschijnt. 


Van Raders verbleef op Curaçao van 1816 tot 1845, eerst als militair en van 1836 – 1845 als Gezaghebber, in welke functie hij diverse landbouwexperimenten opzette om de economie van de kolonie te bevorderen.  De in 1794 in Doesburg geboren Van Raders kwam al op jonge leeftijd bij de marine en de landmacht terecht.

Een biografie over deze Reinier Frederik baron Van Raders is te vinden op Wikipedia: Van Raders - Wikipedia
Excursie naar landhuis Jan Thiel

Dit landhuis was onderdeel van de plantage Damasco, welke reeds tegen het einde van de l7de eeuw werd gesticht. De naam Jan Thiel verwijst naar de eerste eigenaar: Jan Thielen.

Tijdens deze excursie werden het landhuis en de bijgebouwen bezichtigd. De uitleg over de gebouwen en de laatste restauratie werd verzorgd door Gerda Gehlen en Michael Newton.

Hierna werd er iets te drinken aangeboden en was er een korte uitleg over de geschiedenis van de plantage.

janthielVandaar kon via het hofje terug worden gelopen naar de parkeerplaats, terwijl onderweg uitleg werd gegeven over de bijzonderheden in het hofje, waaronder de putten, waterbakken en irrigatiekanalen.

Van deze excursie is een fotogalerij aanwezig.

 

 


 

 

Excursie naar de kerk van Willibrordus en het landhuis Jan Kock

Op 15 maart was er een excursie naar de in 1888 door pastoor Vincent Jansen gebouwde kerk van Willibrordus.

Na een uitleg over de historie van het dorp en de bouwgeschiedenis van de vier opvolgende kerken door Els kon er worden rondgekeken. vjansen

Daarna ging iedereen naar landhuis Jan Kock, alwaar een hapje en een drankje klaar stond. Hier vertelden Helma en Christel over de geschiedenis van het landhuis en over de nabij gelegen zoutpannen. Ook de omliggende landhuizen kwamen kort aan bod. Vervolgens kon er worden rondgekeken in het huis dat momenteel een kunstatelier huisvest. Ook de kelder is daartoe ingericht. Voor de liefhebbers was er na afloop iets te eten.

Van deze excursie is een fotogalerij aanwezig.