panorama

Nieuwe serie over architecten

Er is een serie artikelen over architecten op Curaçao in de twintigste eeuw. Die werden merendeels geschreven door Christel Monsanto en zijn eerder in de gedrukte versie van De Archiefvriend gepubliceerd.
De reeds geplaatste artikelen gaan over de architecten
- Ben Smit
- Alberto Badaracco
- Jacob Fresco en Gerard Roovers
- Johan H. Werner
, geschreven door Helma Maduro- Molhuijsen
- Pieter A. van Stuivenberg
- Kees Bakker

Hierna komen Henk Nolte en anderen aan bod.  

Jubileum

De Archiefvriend herdenkt dat deze website tien jaar geleden op 28 februari on-line is gegaan.


helpersErkentelijkheid

Op 19 februari, voor de aanvang van de geplande lezing, bood bestuurslid Josette Vos de dames Vanessa, Daniella, Lilliane en Saminie een kleine erkentelijkheid aan voor hun hulp tijdens de evenementen die door de Vrienden van het Archief voor de leden worden georganiseerd.

Masha danki!


 

 

cursus AtoM

Cursus ICA-AtoM op het Nationaal Archief

Van 25 – 27 februari j.l. werd een training Acces to Memory (AtoM) gegeven door docente drs. Maaike Lulof. Zij is werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam / Archiefschool en als docent aan de Universiteit van Amsterdam. De cursus werd gegeven ten behoeve van de vrijwilligers van het Nationaal Archief. De cursus werd mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied.

Het ambitieuze doel van het Nationaal Archief is om alle inventarissen en toegangen tot het rijke cultureel erfgoed van de eilanden van de Nederlandse Antillen digitaal en 24 uur on line toegankelijk te maken. Dit vereist dat de toegangen of inventarissen in een standaardprogramma moeten worden overgezet. Een programma dat is ontwikkeld onder auspiciën van de International Council on Archives (ICA) in Parijs, waardoor alle Nationale Archieven waar ook ter wereld op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren en uitwisselen. Omdat het overzetten van de inventarissen een enorme hoeveelheid werk behelst is het van belang dat een team van zo’n 10 mensen gevormd kan worden, inclusief vrijwilligers.

De cursus bestond uit een praktische training van 6 dagdelen, met voorbeelden uit de collecties van het Nationaal Archief.

 


 

In Memoriam

Els Langenfeld

 

Op zondag 9 juni j.l. overleed ons zeer gewaardeerd bestuurslid Els Langenfeld.

 

Vanaf 1 juni 2006 hebben wij Els in het Vriendenbestuur van de stichting mogen meemaken. Aanvankelijk als gewoon bestuurslid maar vanaf 18 november 2009 als Secretaris. Els was de motor achter vele buitenactiviteiten. Bij alle bezoeken aan oude plantages en panden waarvan de geschiedenis aan onze Vrienden verteld werd, hadden Els en Helma het voorbereidend werk gedaan, naast elkaar gelegd en zodanig op elkaar afgestemd dat het telkens een boeiend geheel werd om naar te luisteren. Om een enkele te noemen, de kerk van Sint Willibrordus en het landhuis Jan Kok. Ook verzorgde Els bij onze lezingen vaak de introductie van de spreker en hebben wij haarzelf als spreker mogen presenteren op de UNA met de titel “Binnen de stadsmuren van Punda in de 19e eeuw”; ook de organisatie van deze lezing nam zijzelf opzich i.s.m. de Technische Faculteit alwaar zij in 2009 cum laude afstudeerde op de afdeling bouwkunde.

twee dames122(foto hmm)

 

Op de oorspronkelijke datum van haar lezing (3 maart 2010) was er een enorme ‘black-out’ op Curaçao. De uitvoering van haar lezing is pas een half jaar later gehouden kunnen worden; helaas vernam Els op die eerste datum ook het slechte nieuws over haar gezondheid. Maar zoals wij Els allemaal hebben mogen leren kennen vocht zij door en sloeg zich door bijna alle therapieën heen; bleef gewoon haar onderzoek doen op het Nationaal Archief en in de Mongui Maduro Bibliotheek, alwaar zij ook nog als vrijwilligster hielp. De laatste buitenactiviteit van de Vrienden, het bezoek aan het paleis van de Gouverneur, is ook bewerkstelligd kunnen worden door interventie van Els.

 

Zo wilde Els eind mei jl. graag de Vrienden om zich heen hebben bij de presentatie van haar eerste ‘historische fictie’ boek, bestaande uit 3 novelles welke zich afspelen op de plantage Porto Marie. Het was te zien dat Els die namiddag genoot van de goede opkomst en dat er voor haar boek “Porto Marie 1738 – 1795 - 1888” zoveel belangstelling was. Els wilde nog zoveel schrijven en publiceren. De data die digitaal gereed waren, heeft zij reeds ter beschikking gesteld aan onze Vrienden website, w.o. “Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’. Ze heeft nog een schat aan gegevens verzameld die ze graag uit wilde geven; wij zullen zeker onze hulp daaraan geven.

 

Wij zullen Els enorm gaan missen. Niet alleen door de zeer markante persoonlijkheid die zij was maar zeer zeker voor haar bijdragen aan ons blad ‘De ArchiefVriend”, de duizendpoot die een iedere behulpzaam was, de lopende Antilliaanse historische encyclopedie, de achternamen specialist. Wij zullen haar raad en daad erg missen.

 

Wij wensen haar echtgenoot Henk en haar beide zonen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Els: heel veel dank voor alles. Rust zacht.


 

 

Boekpresentatie van Els Langenfeld.

 

Op woensdag 29 mei j.l. vond onder grote belangstelling, waaronder veel van onze Vrienden, de boekpresentatie plaats van “Porto Marie 1738 – 1795 – 1888” geschreven door Els Langenfeld.

 

Els, die we allen kennen van de artikelen voor o.a. de ArchiefVriend, doet al vele jaren onderzoek in het Nationaal Archief op Curaçao en schreef ruim 265 historische artikelen in het Antilliaans Dagblad en artikelen in “De Makelaar”. Daarnaast verschenen van haar hand diverse boeken over de historie van gerestaureerde panden, zoals de boeken over Groot Davelaar, de Tempel en Belvedère en het boek “The Past: a present for our future”.

De bronnenpublicaties: ‘Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren 1780-1885’ en

De Curaçaose bevolking in cijfers 1838-1883’, welke ook op onze website te vinden zijn.

En natuurlijk de twee delen van “Verhalen uit het Verleden”, waarbij haar belangstelling naar het dagelijks leven van de gewone man tot uiting komt.

porto marie0001

 

In het boek “Porto Marie” heeft Els voor het eerst gekozen voor ‘historische fictie’; het boek bevat drie novellen welke zich afspelen op de plantage “Porto Marie” rond 1738, 1795 en 1888.

Hoewel fictie: de achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen zijn zeker historisch verantwoord, hetgeen vooral bij de laatste twee novellen duidelijk blijkt, waarbij bepaalde personen en voorvallen zijn gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.

 

Dit was tevens het laatste openbare optreden van Els, maar het was geweldig dat zij dit nog heeft kunnen doen en zijzelf nog zo genoten heeft van alle belangstelling.


 

Het Paleis van de Gouverneur 2

Op woensdag10 april was er voor de tweede keer in korte tijd de gelegenheid voor een groep Vrienden om het paleis van de gouverneur te bezoeken.

 20130410trap1