panorama

Genereux de Lima

2017 nov Cabana

Op 16 november 2017 vond er in het auditorium van het Nationaal Archief een lezing, georganiseerd door het Bestuur van de Vrienden van het Archief, plaats door de Vriend de heer Hubert Cabaña, getiteld

“Genereux de Lima, Vrijmetselarij en conflict met Mgr. Niewindt”.

De heer Cabaña is al vele jaren een trouwe deelnemer aan onze activiteiten en een regelmatige bezoeker van het Archief. Dit laatste in verband met de onderzoeken die hij doet naar de zaken waar zijn belangstelling naar uit gaat. Dat is o.a. de persoon Genereux de Lima.
De lezing ging voornamelijk over Genereux de Lima en zijn conflict met Mgr. Niewindt en de bemoeienis van de Lima met de Vrijmetselarij.