panorama

Nieuw artikel toegevoegd

Het eerder in druk verschenen artikel van R. Donk over de financiële nood van het onderwijs in de negentiende eeuw werd aan de website toegevoegd.

Het is te bereiken via:        Ons Kwartaalblad  -> Artikelen.