panorama

helpersErkentelijkheid

Op 19 februari, voor de aanvang van de geplande lezing, bood bestuurslid Josette Vos de dames Vanessa, Daniella, Lilliane en Saminie een kleine erkentelijkheid aan voor hun hulp tijdens de evenementen die door de Vrienden van het Archief voor de leden worden georganiseerd.

Masha danki!